ลำนำเพลง

19 ก.ค. 2554

เธอเป็นหัวใจของฉัน

Soot Hua Jai Kaung Chun
สุดหัวใจของฉัน
SOOT HUA JAI KAUNG CHUN
ของฉัน โปรดอย่าให้ฉันต้องจากเธอไป
PROT YAH HAI CHUN TAUNG KARD TUR PAI

เพราะถ้าขาดเธอฉันคงขาดใจ 
PRAW TAH KARD TUR CHUN KONG KARD JAI

จะอยู่อย่างไรไม่มีความหมาย
JA YOO YAHNG RAI MAI MEE KWARM MAI

เธอนั้นเป็น...ที่หวัง 
TUR NUN PEN TEE WUNG

ความรักจึงฝัง
KWARM RUK JEUNG FUNG

แน่วอยู่ในใจ
NAN YOO NAI JAI

ฉันมั่นให้เธอมาแล้วเท่าไหร่
CHUN MUN NAI TUR MAH LAAW TOW RAI

คงมั่นตลอดไปตราบนานเท่านาน
KONG MUN TA LAUD PAI TRARB NAAN TOW NAAN

เธออาจเพียรสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
TUR AHT PIAN SAHNG TOOK SING TOOK YAHNG

เพื่อฉันแต่สิ่งที่เธอสร้างสรรค์
PUR CHUN TAE SING TEE TUR SAHNG SUN

ฉันไม่เคยต้องการ 
CHUN MAI KOEY TAUNG GARN

ต้องการสิ่งเดียวคือตัวเธอคนเดียวเท่านั้น
TAUNG GARN SING DIOWKEU TUA TUR

คนเดียวเท่านั้น
KON DIOW TOW NUN

เธอเป็นหัวใจของฉันรู้มั้ย
TUR PEN HUA JAI KAUNG CHUN ROO MAI

สุดหัวใจ...ของฉัน...
SOOT HUA JAI KAUNG CHUN

โปรดอย่าให้ฉันต้องจากเธอไป
PROT YAH HAI CHUN TAUNG KARD TUR PAI

หากขาดเธอฉันคงต้องตาย
PRAW TAH KARD TUR CHUN KONG TAUNG TAI

เธอเป็นหัวใจของฉันคนเดียว
TUR PEN HUA JAI KAUNG CHUN KON DIOW